tiếng Việt

Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ – Châu Orange County (OCBSA) – một trong những tổ chức Thiếu Thiếu Niên lớn nhất trong cộng đồng của chúng ta chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm. “Sứ mệnh của chúng ta là chuẩn bị Thanh Thiếu Niên thực hiện và chọn lựa đạo đức cho cuộc đời của mình dựa trên giá trị của Luật và Lời Hứa Hướng Đạo”

Chúng ta có rất nhiều đơn vị luôn tham gia vào cuộc sống qua các chương trình thay đổi thông qua các sinh hoạt trại của chúng ta. Ngoài ra, còn rất nhiều thông tin trên trang nhà của chúng tôi có thể cung cấp tài liệu cho  quý vị.

Trường hợp quý vị muốn liên lạc với chúng tôi bằng Tiếng Việt, xin gọi cho chúng tôi ở số điện thoại                  714-546-8558 x182 hay lien kết với anh Dinh Thai để được giải đáp và giúp đở